Hafan Gwybodaeth Stondinau Cysylltu Home Information Stalls Contact Us

Swyddogion

Llywydd Anrhydeddus :

 Chris Jones

 

Cadeirydd : 

 Lynda Pritchard

 

Ysgrifennydd :

 Janet Jones

ysgrifennydd@marchnadogwen.co.uk

Trysorydd :

 Angharad Huws

Rheolwr Stondinau :

 Delyth Jeffries

Aelodau'r Pwyllgor :  Owain Evans (Is-gadeirydd), Edwina Williams