Hafan Gwybodaeth Stondinau Cysylltu Home Information Stalls Contact Us


  • Cynnyrch lleol ffres a chrefftau unigryw.
  • Cymdeithasu dros baned.
  • Yn Neuadd Ogwen, Bethesda. LL57 3AN
  • Cynhelir ar yr ail Sadwrn o bob mis rhwng 9.30 a 1.00.

  • Fresh local produce and unique crafts.
  • Chat over tea or coffee.
  • At Neuadd Ogwen, Bethesda. LL57 3AN
  • Held on the second Saturday of each month between 9.30 and 1.00.

 Mae'r Farchnad nesaf ar ddydd Sadwrn, Medi 10fed, 2022 yn Neuadd Ogwen

The next Market will be held on Saturday, September 10th, 2022 at Neuadd Ogwen