Hafan Gwybodaeth Stondinau Cysylltu Home Information Stalls Contact Us

Stondinau'r Farchnad

Stondinau amrywiol yn cynnwys bwydydd ffres, crefftau unigryw a chaffi

Am fwy o fanylion cliciwch ar enw'r stondin

Cwrw Ogwen Crefftau Howget Cynnyrch Chwarel Goch Gluten Free Gorlan Patisserie Crefftau Nodwydd
         
Cypcêcs Lois Cardiau Maes Melyn Wyau a Llysiau Maggie's Exotic Foods Castell Gwyn (Caws)
         
Tacla Tirion Trysorau Tlws Bread & Butters Ogla Mazin Mosaics
       
Cosyn Cymru Bois y Blodau The Bethehem Shop Eich Stondin Elusen Cocoaroma
         
  Poblado Coffi Stondin Johnny 6 Deli de Bruin  

Os ydych am wneud cais i gynnal stondin yn y Farchnad rhaid cysylltu â'r Ysgrifennydd ymlaen llaw.
Cysylltwch â Mrs Janet Jones ar 01248 600184 neu gyrrwch e-bost i
ysgrifennydd@marchnadogwen.co.uk