Hafan Gwybodaeth Stondinau Cysylltu Home Information Stalls Contact Us


  • Cynnyrch lleol ffres a chrefftau unigryw.
  • Cymdeithasu dros baned.
  • Yn Neuadd Ogwen, Bethesda. LL57 3AN

  • Fresh local produce and unique crafts.
  • Chat over tea or coffee.
  • At Neuadd Ogwen, Bethesda. LL57 3AN

 Bydd y Farchnad nesaf dydd Sadwrn, Gorffennaf 13eg, 2024 - 9.30am i 1pm

The next Market will be held on Saturday, July 13th, 2024 - 9.30am to 1pm