Hafan Gwybodaeth Stondinau Cysylltu Home Information Stalls Contact Us


  • Cynnyrch lleol ffres a chrefftau unigryw.
  • Cymdeithasu dros baned. Byrbrydau ar gael.
  • Wedi ei lleoli yn Neuadd Ogwen, drws nesaf i dafarn y Victoria ar y Stryd Fawr, Bethesda
  • Cynhelir ar yr ail Sadwrn o bob mis rhwng 9.30 a 1.00.

  • Fresh local produce and unique crafts.
  • Chat over tea or coffee. Snacks available.
  • Situated at Neuadd Ogwen, next to Victoria Hotel, High Street, Bethesda.
  • Held on the second Saturday of each month between 9.30 and 1.00.

 Cynhelir y Farchnad nesaf dydd Sadwrn, Mawrth 10fed yn Neuadd Ogwen

The next Market will be held on Saturday, 10th March at Neuadd Ogwen