Hafan Gwybodaeth Stondinau Cysylltu Home Information Stalls Contact Us

Eich Stondin Elusen

Mae Marchnad Ogwen yn awyddus i gefnogi'r gymuned trwy ganiatáu Stondin Elusen bob mis yn ddi-dâl

 

Marchnad Nesaf

Cysylltwch â'r Ysgrifennydd

 

Os ydych chi eisiau Stondin Elusen, mae'n rhaid i'r arian a gesglir fynd at -

Achos da lleol

Elusen gydnabyddedig megis Ymchwil Cancr

Sefydliad lleol megis ysgol, capel, clwb chwaraeon

Mudiad lleol megis Cylch Meithrin, Merched y Wawr

Caiff eich Elusen ei hysbysebu ar wefan Marchnad Ogwen am y mis cyn cynnal y Stondin.

Ni chaniateir gwerthu bwyd o unrhyw fath ar y Stondin.

 

Y Stondin nesaf sydd ar gael: Cysylltwch â'r Ysgrifennydd


Os ydych am wneud cais i gynnal Stondin Elusen rhaid cysylltu â'r Ysgrifennydd ymlaen llaw.
Cysylltwch â Mrs J Jones, 1 Erw Las, Bethesda, Gwynedd LL57 3NN neu gyrrwch e-bost i
ysgrifennydd@marchnadogwen.co.uk  neu ymweld â'r Farchnad.