Hafan Gwybodaeth Stondinau Cysylltu Home Information Stalls Contact Us

Stondin 'Un Tro'

Efallai eich bod yn cynhyrchu nwyddau o bryd i'w gilydd neu does dim digon o stoc gennych i warantu Stondin bob mis. Os ydych yn creu rhywbeth sy'n WAHANOL i nwyddau ein Sondinau arferol ni, dyma eich cyfle i geisio gwerthu eich cynnyrch a gwneud ceiniog neu ddwy i chi eich hun.

Ni chaniateir gwerthu bwyd o unrhyw fath. Cewch logi bwrdd am £15.

Ionawr - Mannon Briggs - Tropical Skincare

 


Os hoffech gael Stondin Un Tro rhaid cysylltu â'r Ysgrifennydd ymlaen llaw.
Cysylltwch â Mrs J Jones, 1 Erw Las, Bethesda, Gwynedd LL57 3NN
neu e-bostiwch
 ysgrifennydd@marchnadogwen.co.uk  neu ymweld â'r Farchnad.